Strona Główna
O Firmie
Produkty Przemysłowe
Produkty Detaliczne
Karty Techniczne
Referencje
Kontakt
Nieruchomości na sprzedaż


Oferta dla odbiorców przemysłowych to kompletne systemy powłokowe do ochrony antykorozyjnej, zgodnie z normą PN-EN ISO 12944, a także dekoracyjnego wykończenia stali, stali ocynkowanej, żeliwa oraz metali lekkich. Wiodącą rolę wśród naszych produktów lakierowych pełnią farby: alkidowe, poliwinylowe, epoksydowe, krzemianowe, poliuretanowe.


Posiadamy Aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dla wyrobów do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych we wszystkich kategoriach korozyjności środowiska wg PN-ISO 12944, jak również atesty PZH, Aprobatę Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz listy referencyjne.

Lista farb:
alkidowe: - Unikor - Unikor C - Unikor R - Emalin - Penetrol - Foskor B - Ftalowa miniowa
poliwinylowe: - Stowinyl Tixo - Emalia poliwinylowa
epoksydowe: - Stonox FOS - Stonox MIO - Stonox Zn
poliuretanowe: - Storetan PU
krzemianowe: - Cynkosil-1
akrylowe: - Dysperkor
emulsyjne na podłoża mineralne: - Złotostocka uniwersalna - Złotostocka wewnętrzna - Złotostocka fasadowa - Dysperkor

Rozcieńczalniki do farb:
- benzyna do lakierów
- rozcieńczalnik do farby Stowinyl
- rozcieńczalnik KBF do farby Cynkosil-1
- rozcieńczalnik RF-04 do wyrobów ftalowych
- rozcieńczalnik do farby Stonox Zn
- rozcieńczalnik do farby Stonox FOS
- rozcieńczalnik do farby Storetan PU

Pełnych informacji udzieli o powyższych produktach udzieli Państwu Dział Handlowy.