UWAGA na próbę oszustwa / WARNING on fraud attempt:

Wszystkie spółki z grupy Złoty Stok posiadają konta wyłącznie w mBank S.A Jeśli macie Państwo wątpliwości lub dostaliście informacje o rzekomej zmianie numeru konta prosimy o kontakt +48 660420270
Spółki z grupy Złoty Stok używają wyłącznie domen: zlotystok.com.pl zlotystok.com blackpowder.eu silesiasa.pl Jakakolwiek korespondencja mailowa w imieniu naszych spółek z innych (nawet bardzo podobnych domen) jest fałszywa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt +48 660420270

All companies of the group Zloty Stok have accounts only in Poland in the bank mBank S.A If you have a problem, or got information about changing the account number, please contact +48 660420270
Companies of the group Zloty Stok use only domains: zlotystok.com.pl zlotystok.com blackpowder.eu silesiasa.pl Any email correspondence on behalf of our company from others (even very similar domains) is false. In case of doubt, please contact us +48 660420270

_____________________________________________

  Działamy od ponad trzystu lat na rynku materiałów wybuchowych i od kilkudziesięciu lat na rynku farb antykorozyjnych oraz siatek z tworzyw sztucznych. Naszymi klientami są czołowi polscy oraz światowi producenci między innymi konstrukcji stalowych, samochodów, kopalnie oraz huty.

   Złoty Stok Grupa S.A. wywodzi swoje powstanie i rozwój z wielowiekowej przemysłowej tradycji górniczo-hutniczej, o której historię datuje się na 1273 roku. W latach czterdziestych XXw. nastąpiło połączenie fabryk różnych branż działających na terenie Złotego Stoku i powstanie zakładu pod nazwą Przemysł Arsenowy. W skład zakładu wchodziła huta arsenu, zakład przetwórczy, oddziały złota i farb oraz elektrownia. W 1976 roku nastąpiło połączenie z dzisiejszym Złoty Stok Tworzywa, którego historia sięga 1695 roku kiedy to powstał pierwszy młyn prochowy i ruszyła produkcja prochów i lontów. Począwszy od 1959 roku zakład uruchomił przetwórstwo tworzyw z polietylenu produkując głównie siatki. 1 listopada 1998 roku w wyniku prywatyzacji powstało przedsiębiorstwo Zakłady Tworzyw i Farb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W międzyczasie Spółka została podzielona na wyodrębnione biznesowo spółki, które obecnie prowadzą działalność w grupie kapitałowej Złoty Stok Grupa S.A.

   W 2000 roku wdrożyliśmy system zapewnienia jakości w oparciu o normy ISO 9001.

                           Zapraszamy do współpracy


Złoty Stok Grupa S.A.
ul.Kossaka 72
85-307 Bydgoszcz

NIP 887-15-53-172
Kapitał Zakładowy 6.686.400 zł
KRS 0000453759
XIII Wydział Gospodarczy KRS w Bydgoszczy

info@zlotystok.com.pl